بازی God of War توسط ESRB درجه سنی M را دریافت کرد

تب‌های اولیه

با توجه به اخبار منتشر شده، اخیرا درجه سنی را مشخص کرده است در کنار مشخص شدن درجه سنی یا همان بالغ برای ، جزئیاتی نیز از روند دی و گیم پلی آن مشخص شده است با توجه به اینکه با سر و کار داریم، وجود این درجه سنی آن چنان دور از ذهن نبود اما موردی که بیشتر توجه مخاطب را به خود جلب می کند، توضیحاتی است که برای ذکر شده است یک اکشن ماجراجویی است که در جریان آن شما کنترل شخصیتی نیمه خدا نیمه انسان به نام کریتوس را دارید که در کنار پسر خود با نیروهای ماوراءالطبیعی مبه می کند همچنین نیز از زاویه شانه شخصیت است و شما به مناطق مختلفی از نورس سفر خواهید کرد و با اسلحه هایی نظیر تبر، تیغه های دوتایی وصل شده به زنجیر و شمشیر به جنگ خدایان و نیمه خدایان، هیولاها، اژدها و اسلکت ها می روید در جریان شاهد گیم پلی خشونت آمیز هستیم جایی که شما به صورت مداوم به دشمنان خود مشت و لگد خواهید زد و از طریق سلاح خود آن ها را به دونیم تقسیم می کنید! زمانی که با دشمنانی نظیر غول و اژدها مواجه می شوید، خشونت بیش از پیش افزایش پیدا می کند برای مثال در قسمتی از کریتوس به واسه اسلحه خود زبان یک اژدها را از بین می برد و در جایی دیگر به واسطه تبر خود، آرواره های یک غول را از بین می برد در بخشی از د کنان قادر خواهند بود سر یک شخصیت را از بدنش جدا کنند

همچنین دارای واژه های نامناسب در دیالوگ ها است در این میان تنها موردی که کاربر را به فکر فرو می برد، واژه تیغه های دوتایی وصل شده به زنجیر است که می تواند اشاره به اسلحه همیشگی و محبوب کریتوس داشته باشد


بازی God of War توسط ESRB درجه سنی M را دریافت کرد

which_wordpress_blog: 
https:///?p=|||