انویدیا به پشتیبانی از سیستم عامل های 32 بیتی پایان خواهد داد

تب‌های اولیه

با توجه به اخبار منتشر شده، کمپانی درایور نسخه ۳۹۰ کارت گرافیک های خود را معرفی و در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که این نسخه، آخرین نسخه ای است که از عامل های ۳۲ بیتی، لینوکس و پشتیبانی خواهد کرد بخواهیم واقع گرایانه به این قضیه نگاه کنیم، دیر یا زود این اتفاق می اد زیرا در بازه ای از زمان قرار داریم که اکثر کاربران ، از عامل های ۶۴ بیتی استفاده می کنند اما نمی توان منکر این شد که هنوز سازمان ها و اشخاصی هستند که به واسطه کارهای خود، مجبور به استفاده از عامل های ۳۲ بیتی هستند زیرا هایی که با آن ها کار می کنند، روی عامل های ۶۴ بیتی اجرا نمی شوند البته در این میان به این نکته هم اشاره کنم که استفاده از عامل های قدیمی تر به معنای حفره هایبیشتر است و به راحتی رها می توانند به شما نفو ذ کنند از این رو اگر اهل دیت کردن خود هستید و از طرفی اان مهاجرت به عامل ۶۴ بیتی را دارید، حتما این کار را انجام دهید تغییرات در این موارد همیشه سخت است ولی از ایمن تری برخوردار خواهید بود


انویدیا به پشتیبانی از سیستم عامل های 32 بیتی پایان خواهد داد

which_wordpress_blog: 
https://lunchms.wordpress.com/?p=135|||142367287