عملی نشدن تعهدات تلگرام، دلیل لغو مجوز استقرار CDN آن در کشور بوده است

تب‌های اولیه

چنانچه طی روزهای اخیر را دنبال کرده باشید، احتمالا می دانید که در ادامهانتشار انبوه اخبار، گمانه زنی ها و اظهارنظرها در مورد سرنوشت در ، هفتهگذشته، شرکت زیرساخت با انتشار اعیه ای از لغو مجوز استقرار های توزیع محتوای در خبر داد حال عباس آسوشه، معاون مرکز ملی فضای ، دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را عمل نکردن به تعهدات خود عنوان می کند، او می گوید تصمیم گرفتیم اانات را که [] فقط برای کاهش هزینه هایش استفاده می کرد، از آن بگیریم و در اختیار پیام رسان های داخلی بگذاریم آسوشه با تأکید بر اینکه به تعهدات خود عمل نکرد، مدعی شد اعات کاربران ی را از خارج کرد و بدین ترتیب از اانات ما فقط برای کاهش هزینه های خود بهره می برد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم چنین ااناتی را به جای در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهیم به گفته معاون اعات مرکز ملی فضای ، در اولیه از های اروپایی خود برای ارتباط کاربران ی استفاده می کرد و از -های مستقر در فقط برای کانال های پربازدید بهره می برد بیشتر بخوانید حسن فیلترینگ نه توسط اجرا شده و نه مورد تأیید است بیانیه و موضع رئیس جمهور در خصوص فیلتر دستور قضایی فیلتر صادر شد [بروز شد] استعفای آذری جهی از سمت وزیر - به‌روزرسانی؛ جهی استعفای خود را تکذیب کرد وزیر در رابطه با فیلتر واکنش نشان داد


عملی نشدن تعهدات تلگرام، دلیل لغو مجوز استقرار CDN آن در کشور بوده است